Användarvillkor för påminnelsetjänst

Villkoren gäller mellan Bayer AB (härefter "Bayer"), Make My Work AB (härefter "MMW") och den som har registrerat sig som användare av SMS-tjänsten (härefter "användaren").

Beskrivelse av tjänsten
MMW tillhandahåller på uppdrag av Bayer en påminnelsetjänst via SMS. Via tjänsten kan användaren få en påminnelse om att ta sin medicin via ett textmeddelande på mobiltelefonen (SMS = Short Message Service). Tjänsten finns tillgänglig för användare av Xarelto. Tjänsten är frivillig och kostar ingenting.

Ansvarsbegränsning
Bayer och MMW tar inte ansvar för uteblivna, försenade eller felaktiga påminnelser. Användaren är själv ansvarig för korrekt intag av Xarelto. Bayer och MMW förutsätter att användaren har fått Xarelto utskriven av läkare samt att användaren tar behandlingen enligt ordination.

Ändring och upphörande av tjänsten
Dessa villkor träder i kraft när användaren är registrerad. Användaren kan när som helst avanmäla sig från tjänsten på www.xarelto-patient.se. Tjänsten kan bli tillfälligt avstängd i samband med service, uppgraderingar och ändringar. Om det är möjligt kommer ett SMS att skickas ut gällande detta. Bayer förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta tjänsten helt. Om tjänsten avslutas kommer användaren att bli informerad om detta via SMS.