Välkommen till denna kostnadsfria SMS-påminnelsetjänst för dig som behandlas med Xarelto (rivaroxaban) mot stroke vid förmaksflimmer eller mot blodpropp i ben och lunga. Denna tjänst är tänkt att underlätta för dig att följa din ordination.

Ibland kan man behöva stöd för att komma ihåg sin behandling, och genom tjänsten bestämmer du själv vilket klockslag utskicken sker.

Du anmäler dig nedan och kan enkelt avanmäla dig när du inte längre vill motta påminnelserna.

Denna tjänst tillhandahålles av Bayer AB. Bayer AB är personuppgiftsansvarig för behandingen av personuppgifter. Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning. Makemywork AB tillhandahåller hemsidan och agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde åt Bayer AB. Sms kan försenas eller utebli av tekniska skäl som ligger utanför parternas kontroll. Makemywork AB och Bayer AB kan inte ansvara för detta.

Ditt mobilnummer sparas så länge du är ansluten till tjänsten.

Jag får läkemedlet Xarelto (rivaroxaban):

  • som förebyggande behandling mot stroke vid förmaksflimmer
  • som behandling mot blodpropp i ben eller lunga

Ditt telefonnummer

Ja tack, jag har tagit del av sekretesspolicyn och användarvillkoren och samtycker till er behandling av mina personuppgifter i syfte att administrera min prenumeration samt att skicka påminnelser per sms till mig.
L.SE.MKT.03.2017.2645